Cơ sở 1: Khu làng nghề Hải Vân - Hải Hậu - Nam Định 
Cơ sở 2: Tam Ngọc - Tam Kỳ - Quảng Nam
Email : netvietnhomduc@gmail.com
Hotline:  0977012969 - 0889012969