Công trình chị Hoà - 15/3D Lê Hồng Phong - TP Hải Phòng

  • Khách hàng và địa chỉ chị Hoà - 15/3D Lê Hồng Phong - TP Hải Phòng
  • Chủ đầu tư chị Hoà
  • Địa chỉ công trình 15/3D Lê Hồng Phong - TP Hải Phòng